יום הבחירות לכנסת ה23 נקבע ליום שני, השניים במרץ 2020. בהתאם לחוק יסוד הכנסת, יום זה הוא יום שבתון, למעט שירותים ציבוריים שיפעלו כסדרם.

בהתאם להחלטת וועדת הבחירות לכנסת ה23 הוגדרו בתי מלון כשירות ציבורי שיפעל כסדרו. משכך. מבחינת עובדי המלון אין מדובר ביום שבתון, קרי אין מניעה לחייבם לעבוד. עם זאת, יש להיערך כך שלעובדים אשר מועסקים ביום הבחירות, תינתן האפשרות להצביע.

גובה השכר לעובד שנדרש לעבוד ביום הבחירות, יהיה בשיעור של 200% משכרו הרגיל של העובד, או לחילופין, שכר רגיל ובנוסף לכך שעות חופשה חלף שעות העבודה בפועל ביום הבחירות.

עובד שעבד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות ולא יעבוד ביום זה, יהיה זכאי לשכר שהיה משתכר ביום הבחירות אילו עבד.

שעות השבתון אינן מוגדרות בחוק, אולם הנוהג קובע ששעות פתיחת הקלפיות יהיו בין 07:00 – 22:00 באותו יום.

אני עומד לרשותכם לשאלות ו/או הבהרות בכל עת.

בברכה

יואב בכר
סמנכ"ל משאבי אנוש – התאחדות המלונות בישראל