תמונות מתוך טקס חלוקת מלגות של התאחדות המלונות בחוג למלונאות ותיירות באוניברסיטה העברית ברחובות.

בטקס הרצה נשיא התאחדות המלונות רו"ח אמיר חייק והוענקו המלגות לסטודנטים המצטיינים.טכס חלוקת מלגות של התאחדות המלונות בחוג למלונאות ותיירות באוניברסיטה העברית ברחובות.

טכס חלוקת מלגות של התאחדות המלונות בחוג למלונאות ותיירות באוניברסיטה העברית ברחובות, בתמונה אמיר חייק נואם

טכס חלוקת מלגות של התאחדות המלונות בחוג למלונאות ותיירות באוניברסיטה העברית ברחובות.