טקס חלוקת מלגות של התאחדות המלונות בחוג למלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון.

במסגרת הטקס הרצה סמנכ"ל משאבי אנוש של התאחדות המלונות יואב בכר והוענקו המלגות לסטודנטים המצטיינים.טקס חלוקת מלגות של התאחדות המלונות בחוג למלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון.  במסגרת הטקס הרצה סמנכ"ל משאבי אנוש של התאחדות המלונות , יואב בכר  והוענקו המלגות לסטודנטים המצטיינים.

טקס חלוקת מלגות של התאחדות המלונות בחוג למלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון.  במסגרת הטקס הרצה סמנכ"ל משאבי אנוש של התאחדות המלונות , יואב בכר  והוענקו המלגות לסטודנטים המצטיינים.

טקס חלוקת מלגות של התאחדות המלונות בחוג למלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון.  במסגרת הטקס הרצה סמנכ"ל משאבי אנוש של התאחדות המלונות , יואב בכר  והוענקו המלגות לסטודנטים המצטיינים.

טקס חלוקת מלגות של התאחדות המלונות בחוג למלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון.  במסגרת הטקס הרצה סמנכ"ל משאבי אנוש של התאחדות המלונות , יואב בכר  והוענקו המלגות לסטודנטים המצטיינים.