החודש התקיימו טקסי חלוקת מלגות באוניברסיטאות ובמכללות בהן קיימים חוגים לניהול מלונאות ותיירות.

במסגרת זו התקיים טקס חלוקת מלגות במכללת כנרת,  בו הרצה לתלמידים מר חן מיכאלי – יו"ר וועדת ההכשרה של התאחדות המלונות וסמנכ"ל מ"א של רשת דן.

חן גם חילק את המלגות לסטודנטים המצטיינים שנבחרו ע"י הנהלת החוג בראשותו של ד"ר אלון גלבמן.

חלוקת מלגות במכללת כנרת - הסטודנטים עם התעודות

חלוקת מלגות במכללת כנרת - מר חן מיכאלי נואם

חלוקת מלגות במכללת כנרת - הסגל המקצועי קורא לסטודנטים לקבל את המלגות