ביום ג',  9/8/22, נערכה ישיבה של נציגי רשות ההגירה עם נציגי מלונות ונציגי רשתות בתי מלון המעסיקים עובדים זרים, בנושא קבלת היתרים לעובדים זרים במלונאות.

במפגש התקיים דיון מעמיק על תהליכי קבלת היתרים לעובדים זרים במלונאות. יואב בכר, סמנכ"ל משאבי אנוש בהתאחדות המלונות, ונציגי המלונאים בקשו לדעת כיצד ניתן להקל על המלונאים בהליכים ובנהלים (שחלקם חדשים), והועלו לקחים והצעות אשר חלק נכבד התקבל ויתוקן לאור המפגש.