בתאריך 23/5/23 התקיימה במלון כפר המכביה הוועידה הרביעית של איגוד עובדי ההסתדרות במלונאות, בכימיה ובחקלאות

בוועידה נבחר מר פרדי כהן לקדנציה נוספת כיו"ר הסתדרות עובדי המלונאות והאירוח.

בכנס בירכו יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, ומטעם התאחדות המלונות ייצג ובירך יואב בכר.

בכנס השתתפו מזכירים וחברי ועדים מהמלונות.

 

יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד נואם בוועידת איגוד המלונאות יואב בכר נואם בוועידת איגוד המלונאות