לתשומת ליבכם, בנושא ה-  O.J.T , נפתח בשלב זה תקציב מוגבל עד סוף שנת 2022, לעסקים קטנים ובינוניים המעסיקים עד 100 עובדים, אך אנו נילחץ, יחד עם מנהלת המעסיקים של הארגונים העסקיים שבשנת 2023, יפתח תקציב חדש שיכלול מעסיקים (מלונות), בכל גודל וללא מגבלת כמות המועסקים.

להבהרות/סיוע ניתן לפנות ליואב בכר : [email protected]