שלום לכולם

אנו שמחים להודיעכם, שלאור מצוקת המחסור בכ"א ולאור המאמצים שנעשו ע"י ההתאחדות, אושרו למלונות תוספת של מימוש מכסת היתר להעסקת עובדים ירדנים בבתי המלון באילתעובדים זרים לעבודות החדרנות, הניקיון וניקיון המטבחים:

 

להלן התוספות:

  • 700 עובדים ירדנים נוספים לאילת , מעבר ל 800 העובדים שכבר נמצאים באילת ובסה"כ יעמדו על 1,500 עובדים בשלב הקרוב.
  • 1,000 עובדים פלשתינאים נוספים לשאר אזורי הארץ (למעט אילת), וזאת מעבר ל – 1,000 העובדים שכבר קיימים ובסה"כ 2,000 פלשתינאים.
  • בשלב הבא יגיעו גם בשתי פעימות – 500 עובדים פיליפינים ולאחריהם 500 נוספים ובסה"כ 1,000 עובדים מפיליפינים.

ü      מצ"ב (קובץ), עם הנחיות לגבי הזמנת העובדים הירדנים, למעסיקים באזור אילת.

ולהלן ההנחיות לגבי הזמנת העובדים הפלשתינאים:

בעקבות החלטת ממשלה מס' 175 שהתקבלה ביום א' השבוע, בתאריך  25.7.2021 , משרד התיירות ורשות האוכלוסין יגדילו את המכסות להעסקת עובדים פלשתינאים בענף המלונאות, בסך 1,000 עובדים פלשתינאים נוספים.

החלטה זו היא תוספת להחלטת הממשלה מס' 3431 מיום 11 בינואר 2018, שבה אושרו כבר לענף המלונאות  1,000 העובדים הפלשתינאים הראשונים.

בתי מלון אשר עומדים בקריטריונים הקבועים בנוהל של רשות האוכלוסין וההגירה בדבר הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף המלונאות, המפורסם בקישור:

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palestinian_workers_hotles_procedure/he/9.1.3013_1.pdf רשאים להגיש בקשה לקבלת היתר או תוספת מכסה החל מיום 01.08.2021 ,

באמצעות דואר אלקטרוני ללשכת שירות למעסיקים שברשות האוכלוסין וההגירה, בהתאם לאזור משרדי רשות המיסים בו מתנהל תיק הניכויים של המלון שבמסגרתו הם מבקשים להעסיק עובד פלשתינאי

(כמפורט בקישור: רשימת לשכות שירות למעסיקים לפי פקיד שומה). רשימת לשכות השירות למעסיקים מופיעה באתר האינטרנט של הרשות בקישור: לשכות שירות למעסיקים.

את טופסי הבקשה ניתן להפיק באתר האינטרנט של הרשות, בקישור :  https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/foreign_workers_application_forms/he/plhtl1.pdf

בהתאם לנוהל, הקצאת ההיתרים מבוצעת בשיטת " כל הקודם זוכה"  וזאת עד להקצאת סך כלל המכסה שקבעה הממשלה לענף המלונאות.

מימוש מכסת היתר להעסקת עובדים ירדנים בבתי המלון באילת