בתאריך 30-31/1 התקיים במרכז לקידום קורס "הדרך את המדריך"

זהו קורס שתכליתו להעניק כלים למנהלי ביניים מהמלונות כדי שיוכלו להדריך את עובדיהם במגוון תחומי הדרכה הנדרשים למלונות.

הקורס עבר בהצלחה והעידו על כך חוו"ד של התלמידים.

 

קבוצה של