עדכון מרשות ההגירה לגבי הזמנת ההיתרים לעובדים הפיליפינים.

עדכון לגבי הגשת הבקשות להיתרים לסבב השלישי של העובדים הפיליפינים.

מי שטרם טיפל והשלים את הזמנת ההיתרים על פי  המבוקש, חשוב לבצע בדחיפות, המועד האחרון והמעודכן הוא עד לתאריך 2/2/23

לא תהינה עוד דחיות וככל שתזמינו את ההיתרים בדחיפות, כך הסיכוי לקבלת העובדים לפני פסח.

הודעת משרד התיירות על חלוקת מכסות עובדים זרים פיליפינים למתקני אכסון מלונאי

בהתאם לאמור בהחלטת ממשלה מס' 1651 מיום 19/6/2022 , יובאו לישראל 1,200 עובדים זרים למקצועות החדרנות והניקיון בענף המלונאות, זאת בהתאם להסכם בילטראלי