הודעה חשובה שנשלחה מרשות ההגירה למלונות המעסיקים עובדים מהפיליפינים. חשוב לפעול בהתאם.

מי שזקוק להבהרות בעניין, מוזמן לפנות ליואב בכר במייל: [email protected]

חוזר ראש מינהל 01.2023 – הבהרות לעניין העסקת עובדים זרים מהפילפינים בעבודות חדרנות בענף המלונאות