לאור שאלות שעלו מהמלונות בתקופה האחרונה לגבי העסקת העובדים הזרים , מצ"ב מכתב עם הבהרות של יואב בכר בנושא.

במידה ויש צורך בהבהרות נוספות ניתן לפנות ליואב – [email protected]

הבהרות לגבי עובדים זרים במלונאות