למלונות שטרם השלימו את הבקשה לעובדים זרים, להלן הזדמנות אחרונה לסיים את התהליך!

לינק להודעה הרשמית מטעם רשות ההגירה

טופס הגיוס – מלונאות טופס גיוס 08012019

· המלונות שביצעו את הנדרש – הודעה זו אינה בשבילכם והתהליך אינו מתעכב מבחינתכם.