לאחרונה קיימנו מס' מפגשים עם נציגים בכירים מהאגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.

את המפגשים מטעמנו מוביל יואב בכר סמנכ"ל משאבי אנוש של התאחדות המלונות ואליהם גייס מס' מנהלי מ"א ומנהלי גיוס מרשתות ומלונות.

במפגשים הצגנו את הענף ואת צרכי הגיוס הרלוונטיים, והתחלנו עבודה משותפת תוך העברת חומרים כגון:

הגדרות ואפיון התפקידים הנדרשים וכן צרכי הגיוס ע"פ אזורים.

בהמשך יתקיימו מפגשים נוספים תוך דיווח לכל המלונות ומתן מידע שיסייע להם בנושא.

בתמונה – אחד המפגשים שהתבצעו בזום

פגישת זום