בתאריך 5/7/23 נערכה פגישה וסיור של נציגי שגרירות פיליפינים בישראל במלון קמפינסקי.

במפגש השתתפו נציגים בכירים משגרירות פיליפינים בישראל יחד עם הנהלת המלון, והמפגש כלל סקירה על מצב העובדים הפיליפינים במלון.

המשתתפים סיירו במלון ונפגשו עם העובדים ושוחחו איתם ובכך התרשמו לטובה משביעות רצונם.

במלון ישנם עובדים המסיימים את השנה הראשונה לעבודתם, עובדים שבעצם החלו לעבוד עם פתיחת המלון.

 

את הסיור אירגן יואב בכר, סמנכ"ל משאבי אנוש של התאחדות המלונות אשר אמון על המיזם של העובדים הזרים ומתאם בין הגורמים ובהם שגרירות פיליפינים, רשות ההגירה, משרד התיירות וכמובן המלונות.

בימים אלה עת נכנס ענף המלונאות לשיא העונה, השלמנו את הבאתם של כלל המכסות שאושרו למלונות – בסך 2,000 עובדים מהפיליפינים.

 

בתמונה – הנהלת המלון , נציגי השגרירות , יואב בכר ועובדים פיליפינים מקרב העובדים במלון.

נציגי שגרירות פיליפינים בישראל במלון קמפינסקי