בשבוע שעבר, התקבל בקריאה שניה ושלישית החוק לביטול היטל המס על עובדים זרים.

היטל זה שהיה בשיעור של 20% משכר העובד הזר, הכביד כלכלית על המלונאים שזקוקים לעובדים אלה, במקצועות החדרנות והניקיונות.

אנו מודים לשר האוצר על קידום חקיקה חשובה זו, אשר אנו נלחמים לביטולה במהלך שנים ארוכות.

ג. ביטול היטל עובדים זרים פורסם ברשומות ונכנס לתוקף מ-1.1.22

חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 20) המבטל את ההיטל על העובדים הזרים פורסם אתמול ברשומות (מצ"ב)

ונכנס רטרואקטיבית לתוקף

ספר החוקים-2956