במסגרת ההסכם הקיבוצי בין התאחדות המלונות ובין הסתדרות הכללית החדשה, קימות שתי קרנות לטובת עובדי המלונאות.

קרן הרווחה
קרן המיועדת לאפשרות הוצאה לפרישה מוקדמת לעובדים אשר נמצאים עד 5 שנים טרם מועד גיל פרישתם. מדובר בעובדים בענף שחלק גדול ממקצועותיו הינם מקצועות המוגדרים "שוחקים".
בנוסף, מאפשרת הקרן מתן מענקים לעובדים במצוקה אישית ו/או משפחתית מטעמים המוגדרים בנהלי הקרן.

קרן ההדרכה
קרן המאפשרת מתן מלגת לימודים לעובדים וילדיהם, וכן מאפשרת מתן הלוואות מסובסדות לעובדים. קרן זו גם מקיימת סמינרים לוועדים באזורי הארץ השונים.