הפעילות שלנו בתחום יחסי עבודה

 • ריכוז פעילות ועדת העבודה של התאחדות המלונות בראשות שמעון לוי (סמנכ"ל משאבי אנוש רשת פתאל) אשר מורכבת ממנהלי משאבי אנוש של מלונות/רשתות ומתכנסת פעם ברבעון.

 

 • טיפול אסטרטגי במחסור בכ"א הכולל:
  • חיבור המלונות למקורות גיוס , לירידי תעסוקה וכדו.
  • גיוס עובדים מפריפריות
  • גיוס אוכלוסיות מיעוטים
  • עובדים זרים
  • ירדנים
  • פלשתינאים
  • מסתננים
  • מבקשי מקלט

 

בהמשך להחלטות ממשלה קודמות שאישרו למלונות עובדים זרים, התקבלה החלטה מס 175 בתאריך 25/7/21 ולאחריה יעמוד ענף המלונאות בישראל על:

 • 1500 עובדים ירדנים באילת.
 • 2,000 עובדים פלשתינאים, לכל אזורי הארץ פרט לאילת.
 • 1,000 עובדים פיליפינים לאזורי הארץ, פרט לאילת.

 

 

 • החל מעתה ובמהלך שנת 2019 נוציא לפועל וניישם את קליטתם של עובדים אלה במלונות.
 • חשוב במקביל להביא לביטול או הקטנה של היטל עובדים זרים, העומד כיום על 20% מהשכר.

 

 • אחריות על ההסכם הקיבוצי בענף: עדכונים בהסכם, הרחבתו, שינויים שוטפים.

 

 • יעוץ שוטף:
 • ועדות פריטטיות ובוררויות בענף המלונאות – פריטט המייצג את המעסיקים בענף.
 • טיפול שוטף ובחינת הצעות חוק בנושאי עבודה והתנגדות כשנדרש.
 • טיפול שוטף ובחינת הצעות לצווי הרחבה כלל משקיים ובחינת תקנות בנושאי עבודה.
 • התאמה והטמעת חוקי עבודה והיתרים המשפיעים על המלונאות.
 • סיוע למלונות בבתי דין לעבודה כשנדרש.
 • סיוע שוטף למלונות, אל מול אגף האכיפה של משרד העבודה.
 • סיוע למלונות בנושאי תמריצים מהממשלה כגון: תמריץ עבודה מועדפת, תמריץ לגיוס עובדים בני מיעוטים וכיו"ב.
 • יעוץ שוטף למלונות (שאילתות בע"פ ובכתב), בנושאי משאבי אנוש ובעיקר בסוגיות הקשורות: לחוקי עבודה, להסכם הקיבוצי, לצווי הרחבה, תקנות, ונושאי משאבי אנוש אחרים כגון: תקני כ"א, שכר, נהלים, תמריצים וכדו.

 

 • עבודה מועדפת

כיום נהנים עובדי הענף מקרב החיילים המשוחררים, ממענק עבודה מועדפת לאחר חצי שנה.

אנו נמשיך לנסות לכלול בתוך הזכאות למענק, גם את עובדי הקבלה ובמקביל נלחץ על מנת להכניס לתזכיר חוק שיאפשר כפל מענק לאחר שנת עבודה (עבור מחצית השנה השנייה), לחיילים משוחררים שיתמידו כאמור שנת עבודה.

 

 • ריכוז הנושא של שילוב עובדים עם מוגבלויות, הטמעתו ופיתוחו במלונות.