הפעילות שלנו בתחום ההכשרה והחינוך מקצועי

 • ריכוז פעילות ועדת הכשרה של התאחדות המלונות בראשות חן מיכאלי (סמנכ"ל משאבי אנוש רשת פתאל) אשר מורכבת ממנהלי משאבי אנוש של מלונות/רשתות ומתכנסת פעם ברבעון.

 

 • פעילות שוטפת:
 • דאגה לתקציבי ההכשרה לבתי הספר המקצועיים למלונאות.
 • פעילות אל מול משרד העבודה בנושאי הכשרה מקצועית, בעיקר לעובדים בוגרים (מעל גיל 18).
 • פעילות אל מול משרד החינוך בנושא הכשרת נוער בביה"ס תיכון בהם קיימות מגמות מלונאות.

קיימת נכונות של משרד החינוך להרחיב את המגמות ואת בתי הספר ואנו מובילים איתם תהליך של שת"פ להסדרת תכניות הלימוד ושדרוג הסדנאות מתקציב שלהם.

 • פעילות לקידום ההכשרה באזורי הארץ השונים, אל מול עיריות ועמותות העוסקות בנושא.
 • חיזוק הקשר בין האקדמיה למלונות (והפוך), באמצעות מפגשים, כנסים, ביקורים, העברת מידע, הרצאות אורח וחלוקת מלגות לסטודנטים מצטיינים.
 • חיזוק הקשר בין בתי הספר המקצועיים למלונות (והפוך), בדומה לסעיף שלעיל.
 • סיוע למלונות בנושאי תמריצים ותקציבים בתחום ההכשרה כדוגמת "תמריצי OJT", "כיתה במפעל" וכיו"ב.
 • פעילות עם ההסתדרות בנושא קרן ההדרכה לעובדי המלונאות.
 • יעוץ שוטף למלונות בנושאי הכשרה והדרכה.