ועדת התמיכות של משרד התיירות החלה לשלם למלונות הזכאים מענקים עבור הרבעון השלישי והרביעי של 2021, בהתאם לנוהל התמיכות שפורסם ב-11.4.22 .
עד כה טופלו כ-50% מכלל הבקשות ואושרו לתשלום למעלה מ-100 בקשות. הכסף מועבר באופן מידי.
בשלב זה, ישולם החזר בגובה של 85% מהבקשה המאושרת והיתרה תשולם בגמר הטיפול בכל הבקשות.