ביום שישי 24.2.2023 אישרה הממשלה את תקציב המדינה וחוק ההסדרים לשנים 2023-2024. במסגרת זו אושרה גם גזירת ביטול הפטור ממע"מ על תיירים וכן תקציב דל למשרד התיירות, הנמוך בלמעלה מ-20% מהתקציב אשתקד.

אישור התקציב וחוק ההסדרים בממשלה, אינו סוף פסוק והוא צפוי לעבור תהליך ממושך של אישורים וחקיקה שתאריך היעד לסיומם הוא 29/5.  ראו להלן שלבי אישור חוק התקציב וחוקי ההסדרים: (אנו נמצאים כעת בשלב 2). כל אחד מהשלבים הבאים, יכול להיות נקודת יציאה עבורנו, קרי גניזת ההצעה לביטול הפטור.

ממשלה

  1. דיון ראשוני בממשלה בנושא חוק התקציב וחוק ההסדרים במהלכו תוצג הצעת התקציב במליאת הממשלה ותתקיים הצבעה לאישור התקציב  בצד התיקונים המוצעים למדיניות הכלכלית וההתאמות הפיסקליות הנדרשות לשם כך ("חוק ההסדרים") – אושר (שר התיירות החרים את אישור התקציב כמחאה)
  2. אישור ועדת השרים לתיקוני חקיקה – מוקמת ועדת שרים ייעודית בראשות שר המשפטים, אשר מאשרת את הצעות חוק התקציב וחוק ההסדרים שגובשו  עם משרדי הממשלה לכדי הצעות חוק – (שר התיירות חיים כץ יושב בוועדה)  .

כנסת

  1. הנחת החקיקה על ידי הממשלה על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה
  2. הצבעה במליאת הכנסת לקריאה ראשונה
  3. פיצול חוק ההסדרים – דיון בלשכת יו"ר הכנסת לקראת הדיון בוועדת הכנסת בה יוחלט אילו נושאים יפוצלו מחוק ההסדרים להליך חקיקה רגיל ואילו נושאים יועברו לדיון בוועדות הכנסת השונות מלבד ועדת הכספים, לשם הכנתם להצבעה בקריאה שנייה-שלישית. קיימים שני סוגי פיצולים: פיצול בעל תאריך יעד לסיום החקיקה אשר לרוב יובא להצבעה במסגרת חוק התקציב וחוק ההסדרים או פיצול ללא תאריך יעד – פיצול מהותי מהחקיקה.
  4. דיון להכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדת הכספים, בהנחה ששם ידון הסעיף.

התאחדות המלונות, יחד עם לשכת התאום של תעשיית התיירות ועם שר התיירות פועלת בנחישות רבה על מנת לעצור את הליך החקיקה, הן מול הממשלה והן בכנסת, באמצעות גיוס רוב להפלת ההצעה.

שימו לב – לצד המשך המאבק, ועל מנת שהמלונות לא יהיו בחשיפה לחקיקה הצרכנית (אם, וחלילה, יבוטל מע"מ בשיעור "0"), לאחר התייעצות עם עו"ד של ההתאחדות, משרד גורניצקי ושות', אנו מציעים כבר בשלב זה להוסיף להסכמי הקבוצות שאתם עורכים כך:

"לתמורה בהתאם להסכם זה יתווסף מע"מ (ככל שיחול על פי דין)". "VAT shall be added to the above amount (if applicable) in accordance with Israeli tax laws"

בנוסף בהזמנות של יחידים וכן באתרים (הפונים לתיירים בלבד) להוסיף הערה בסוף: "על סכום זה יתכן שיחול חיוב מע"מ, ככל שידרש לפי דין". "A VAT charge may apply to this amount, (if applicable) in accordance with Israeli tax laws". כאן נזכיר כי בהתאם לחוקי הגנת הצרכן יש לציין באתרים מחיר מלא הכולל מע"מ, למעט חריגים מסוימים, על כן – ככל ובאתר מופיעה הערה כי לתיירים לא יחול מע"מ מוצע להוסיף ליד הערה זו – "אלא אם יחול לפי דין".

 

מצ"ב התייחסות התאחדות המלונות בישראל לתזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית: ביטול הפטור ממעמ על התיירות הנכנסת

 

ראו הודעה לעיתונות שהוצאנו היום עם נתוני לינות ינואר 2023 וכן קטעי מדיה מהיומיים האחרונים.

FM103:
https://103fm.maariv.co.il/programs/media.aspx?ZrqvnVq=JDLJJM&c41t4nzVQ=ELD

כלכליסט:
https://www.calcalist.co.il/local_news/article/b1auplf0i

YNET:
https://www.ynet.co.il/vacation/flights/article/b13dqmqai?utm_source=ynet.app.ios&utm_term=b13dqmqai&utm_campaign=general_share&utm_medium=social&utm_content=Header

YNET רדיו:

https://www.ifatmediasite.com/ms/radio/2023/02/27/12008570.mp3