לינות ותפוסות בשנת 2022:

סיכום לינות 2022

גרפים לינות ותפוסות ב-2022

סטטיסטיקה 2022 – לפי חודשים

לינות ינואר 2022

לינות פברואר 2022

לינות מרץ 2022

לינות אפריל 2022

לינות מאי 2022

לינות יוני 2022

לינות יולי 2022 

לינות אוקטובר 2022