הישג משמעותי להתאחדות המלונות מול משרדי הממשלה: הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ"ת) שבמשרד הכלכלה, החליטה לאפשר רכש גומלין בתחום התיירות הנכנסת לחברות בינלאומיות שזכו במכרזים ממשלתיים.

המשמעות: חברות בינלאומיות המחויבות ברכש גומלין בישראל יוכלו לרכוש שרותי אירוח במלונות במסגרת תיירות עסקית: MICE: כנסים, סמינרים, נופשי חברה, תערוכות וכד'. המתווה החדש עשוי לתת דחיפה משמעותית לתיירות העסקית  (MICE) בישראל .

היקף רכש הגומלין הכולל של החברות הזרות בישראל נאמד כיום בכמיליארד דולר בשנה.  לפי ההסכם, הסכום המקסימאלי  שיוכר כשת"פ תעשייתי בענף האירוח, יהיה עד 10% ממחויבות החברה הזרה לביצוע הרכש.

המתווה (מצ"ב) נחתם בתאריך 24.11.2022, בעקבות יוזמה של התאחדות המלונות ולאחר מו"מ שהתקיים עם משרדי הכלכלה והתיירות בחודשים האחרונים.

ההסכם בתוקף לשנתיים. מינימום הוצאה לאירוע עומד על 75 אלף דולר למינימום של 50 משתתפים זרים.

בשלב ראשון, יפנו משרדי התיירות והכלכלה לחברות הבינלאומיות המחויבות כיום ברכש הגומלין וישווקו להם את המתווה החדש.

בהמשך, נעביר אליכם את רשימת החברות הזרות המחויבות.

ראו פרטי המתווה.

 

מתווה לשילוב רכש הגומלין בתחום התיירות הנכנסת