תעריפי מים

מרבית המלונות הם צרכני תאגידי המים והביוב, והמחיר שם משלמים הינו מחיר אחיד למים+ביוב (שזהה לתעריף הביתי הגבוה). אספקת המים של חלק מהמלונות (בעיקר מלונות ים המלח) היא ישירות מחברת מקורות, ואילו את שירותי הביוב הם מקבלים מהמועצה האזורית. לכן נקבע להם תעריף נפרד למים ותעריף נפרד לביוב. לצרכנים גדולים שצורכים יותר מ-15,000 מ"ק במונה מים אחד יש מחירים נמוכים יותר.

 

תעריפי מים וביוב מינואר 2020

תעריפי המים והביוב עודכנו החל מינואר 2020 ב-0.26 ₪ למ"ק. לצרכנים גדולים שצורכים יותר מ-15,000 מ"ק עודכנו התעריפים ב-0.16 ₪.

גם בעדכון זה , בעקבות דרישתנו ודרישת האירגונים הכלכליים, הועלה התעריף הגבוה (תעריף אותו משלמים הסקטור העסקי ומשקי הבית שצורכים מעל ההקצבה) בסכום נומינלי זהה להעלאת התעריף הנמוך של משקי הבית. זאת מכיוון שההעלאות באותו אחוז כפי שנעשה עד יולי 2019 , גרמו לעלייה בש"ח גבוהה יותר של התעריף הגבוה.

כמו כן נתנה בתעריף הנחה נוספת לצרכנים גדולים שצורכים מעל 15,000 מ"ק לשנה.

ראו פירוט תעריפי המים בטבלה המצ"ב

תעריפי מים 2020

 

שימוע תעריפי מים לקראת עדכון לשנת 2020

נציגי התאחדות המלונות הופיעו בפני רשות המים בשימוע שנערך לקראת עדכון התעריפים לשנת 2020:

בשימוע התמקדנו ב-2 נקודות עיקריות :

א. העלאת תעריפים כללית מתוכננת של 0.25 ₪ למ"ק מים

ב. תשלום דמי מים עבור מים מלוחים שמליחותם קרובה מאוד למי ים והם משמשים בחלק מהמלונות על החוף למערכות מיזוג האוויר שלהם.

נעדכן בפרטים נוספים בהמשך.

 

תעריפי מים וביוב בשנת 2019

התאחדות המלונות והתאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר דרשו בכל השימועים האחרונים שנערכו לגבי העלאות תעריפי המים, שיעלו את התעריף הגבוה (תעריף אותו משלמים הסקטור העסקי ומשקי הבית שצורכים מעל ההקצבה) בסכום נומינלי זהה להעלאת התעריף הנמוך של משקי הבית. זאת מכיוון שההעלאות באותו אחוז כפי שנעשה עד עכשיו, גרמו לעלייה בש"ח גבוהה יותר של התעריף הגבוה.

אז לראשונה, בעדכון התעריפים החל מ-1.7.19, אכן עלו התעריף הנמוך למשקי בית והתעריף הגבוה באותו סכום (ב-16.9 א"ג למ"ק) ולא באותו אחוז. אם ההעלאה הייתה באחוזים, אז התעריף הגבוה היה עולה ב-21 א"ג למ"ק – כך  שנחסכו 4.1 א"ג לכל מ"ק. אם נחשב זאת ברמה של כל הענף (צריכת כל המלונות נאמדת בכ-16 מיליון מ"ק לשנה) נגיע לחיסכון שנתי של כ-660 אלף ₪ לענף.