להלן קישור להודעה לעיתונות שהוציאה ה-ל.מ.ס לגבי כניסות התיירים בשנת 2023

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2024/005/28_24_005b.pdf

עד חודש אוקטובר 2023 נמשכה מגמת ההתאוששות בתיירות הנכנסת לאחר משבר הקורונה שהחל בשנת .2020

עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" החל מה-7 באוקטובר 2023 נרשמו ירידות חדות במספר כניסות התיירים לישראל.

 

 להלן טבלה של כניסות התיירים לפי חודשים: