גוף המעוניין לבצע המרות מט"ח צריך מ-1 באוקטובר 2018  רישוי מיוחד עפי' חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

בכדי שהמלונות לא יצטרכו לעשות את כל הפרוצדורה המסובכת של רישוי למתן שירות בנכס פיננסי,

פנינו כבר לפני יותר משנה לממונה על שוק ההון ובקשנו להחריג המרות מטבע בבתי מלון ממסגרת החוק.

לאחר מספר דיונים בנושא – הוא הכליל את המלונות בהוראת שעה ( פטור מחובת רישוי) שאומרת שניתן להמיר עד 250 דולר  ליום לכל תושב חוץ שלן במלון

וזאת מבלי צורך ברישוי .

ואכן, תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים)(פטור מחובת רישוי)(הוראת שעה)  פורסמו ברשומות ונכנסו לתוקף ב-3.10.18.

והן  בתוקף עד 31.12.19.

הוראת השעה פוטרת מחובת רישוי המחויבת  עפי' חוק שירותים פיננסיים מלון בתנאים הבאים :

ראו סעיף 3 (5) בע"מ 318 לתקנות המצ"ב :

למען הסר ספק –מלון שמעוניין להמיר מט"ח לתושבים זרים בסכומים גבוהים יותר מהמצוין בהוראת השעה – מחויב בהוצאת רישיון עפי' החוק !

קובץ תקנות – הפיקוח על שירותים פיננסיים

 

הבהרה

מכיוון שתוקפה של הוראת השעה: "תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ( שירותים פיננסיים מוסדרים)(פטור מחובת רישוי), התשע"ט 2018", פג ביום 31.12.19

(הוראת השעה אפשרה למלונות להמיר עד 250 דולר ליום לכל תושב חוץ שלן במלון וזאת מבלי צורך ברישוי מיוחד עפי' חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים),

פנינו אל רשות שוק ההון לגבי הארכת הוראת השעה.

רשות שוק ההון אכן הכינה טיוטת תיקון המאריך את הוראת השעה בשנתיים נוספות, אך מכיוון שתיקון זה צריך לבא לאישור ועדת הכספים של הכנסת וכרגע הכנסת בתקופת מעבר ויש קושי לקדם פעולות חקיקה, פנינו שוב לרשות שוק ההון להבהרות לגבי מה קורה מ-1.1.20?

ההבהרה שקבלנו היא שעפי' סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת – הוראת השעה תהייה בתוקף עד תום 3 חודשים מיום התכנסות הכנסת ה-23 (דהיינו עד 16.6.2020)

מצ"ב ההבהרה.

כך שבשלב זה המלונות יכולים להמשיך להמיר מט"ח לתושבי חוץ שלנו במלון לפחות לילה אחד בסכום שלא עולה על 250 דולר אמריקאי ללילה לכל אורח.