מלונאים יקרים,

אנו מזכירים, כי על פי תקנה 28 (א)  לתקנות הנגישות לשירות, ישנה חובה לבצע בדיקה כי המלון עומד בדרישות התקנות אחת ל-5 שנים.

"חייב בביצוע התאמות נגישות יבצע בדיקה תקופתית לגבי עמידתם של אמצעי העזר, שירותי העזר לרבות התאמות בשירותי אינטרנט, וכן הנהלים, ההליכים והנוהגים בשירות בדרישות תקנות אלה; בדיקה כאמור תיעשה לפחות אחת ל־5 שנים ממועד סיום ביצוע התאמות הנגישות בשירות לפי תקנות אלה"

לאחרונה, התבשרנו כי לפי עמדת הנציבות, על נותן שירות לבצע את הבדיקה התקופתית הראשונה: לגבי נותן שירות במגזר הפרטי  – בנובמבר 2022.

עם זאת, ככל הנראה בשל עומס, הם התחילו לדרוש זאת רק עתה מחלק מהמלונות.

את הבדיקה עושים על ידי מילוי טופס 9 המצ"ב ( לחצו כאן לטופס 9 ) ע"י יועץ נגישות מורשה.

אנו מציעים לכם להיערך לנושא מבעוד מועד למניעת הפתעות.

 

למידע נוסף אתם מוזמנים לפנות בנושא לפנינה בן דוד .