התאחדות המלונות מגיבה באופן סדיר לשימועים של רשות המים ורשות החשמל בנוגע לתעריפים.

כאן תוכלו למצוא את התעריפים העדכניים ביותר.