המחלקה הכלכלית עוקבת אחר נתוני התיירות והמלונאות בישראל באופן שוטף, מפיקה דוחות ומעבדת נתונים לגבי מכלול הפרמטרים התיירותיים ומספקת נתונים אלה למלונאים. הנתונים מסייעים בהבנת מגמות בתחום, ולהשוואות של המלונות למגמה הכללית.

המחלקה הכלכלית עובדת בשיתוף פעולה מלא עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.