תחום האנרגיה הוא תחום משמעותי במלונות מכיון שהוצאות האנרגיה מהוות אחוז ניכר מסך ההוצאות של בתי המלון. התאחדות המלונות פועלת בנושא זה במספר מישורים:

  • מעורבות בנושא (פועלת בכנסת ומגיבה לשימועים) של חקיקה הנוגעת לצריכה יעילה של אנרגיה
  • מפיצה למלונות מידע על מענקים הניתנים לגבי פרוייקטים של התייעלות אנרגטית