Skip to main content

רישוי עסקים מקוון

תמונת אילוסטרציה - מחשב, נייד ומכתבים

אנחנו שמחים לפרסם את הלינקים למערכות רישוי עסקים מקוון שפותחו. מדובר ב-3 מערכות שונות להגשת בקשות לקבלת וחידוש רישיונות עסק: מול המשטרה, הכבאות ומערכת השגות כללית על דרישות כל הרגולטורים.

המערכות אמורות לחסוך לכם זמן וכסף לא מבוטל, כאשר כל ההתנהלות מעתה והלאה תהיה מקוונת, מהמשרד, ללא צורך להגיע פיזית למשרדי נותני הרישיונות, ללא צורך לשלוח את החומר בפקס או בדואר, ולקבל תשובות בסגנון "לא קיבלתי", "מחר אין קבלת קהל" וכיוצ"ב.

 

להלן לינק מערכת להגשת מסמכים ובקשות מקוונות לקבלת רישיון עסק מהמשטרה

להלן לינק מערכת להגשת מסמכים ובקשות מקוונות לקבלת רישיון עסק מהכבאות

להלן לינק מערכת להגשת השגות על כל דרישות הרגולטורים לקבלת רישיון עסק (השגה במערכת של משרד הפנים)