Skip to main content

פעולות ההתאחדות למען המלונאים בתקופת הקורונה

פיצוי נזק עקיף למלונות בעקבות האירועים האחרונים

 

נושאפעילותסטטוס נכון ליום 01.07.2020
סיוע ייעודי למלונות בעקבות מו"מ של ההתאחדות עם האוצר סוכם על סיוע למלונות בסך של כ-300 מש"ח.
אופן הענקת הסיוע יהיה באמצעות מענק כספי שיועבר למלונות ישירות ממשרד התיירות, בגין תשלומי הארנונה. הסיוע יועבר ישירות ממשרד התיירות למלונות והמלונות ישתמשו בו לכיסוי הוצאות הארנונה.
הסיוע הוא בנוסף ל-3 חודשי הפטור מארנונה, שקיבלנו ממשרד הפנים.
התקציב אושר בוועדת הכספים. ממתינים לנוהל.
מענקים לעסקים קטנים ובינוניים לכיסוי ההוצאות הקבועות
1. התקבלה החלטת ממשלה למתן מענקים לעסקים קטנים עם מחזור של עד 20 מיליון ש"ח בשנה עבור: מרס-אפריל 20. גובה המענק נגזר משיעור הירידה במחזורים לעומת החודשים המקבילים אשתקד ומשיעור החיסכון בהוצאות. הפיצוי המקסימלי יכול להגיע ל- 15% מהמחזור במרס-אפריל אשתקד ולא יותר מ-400 אלף ש"ח
2. החלטת ממשלה נוספת למתן מענקים מיוחדים עד לגובה 400 אלף שקל, לעסקים שמחזורם עד 20 מיליון שקל שנפגעו בהיקף של 60% לפחות בחודשים מאי-יוני, עד לגובה 15-10% מהמחזור. בנוסף, הוחלט כעת להוסיף עסקים עד למחזור של 100 מיליון שקל, שנפגעו בהיקף של 80% לפחות בחודשים אלה
1. לגבי ההחלטה הראשונה -מ-12.5.20 ניתן היה להגיש את הבקשות באופן מקוון ולמיטב ידיעתנו מלונות שהגישו קבלו את המענק או מקדמה על חשבון המענק.
2. לגבי ההחלטה השנייה – עדיין לא פורסם נוהל
מענק לעידוד התעסוקהמענק בגין עובדים שיוחזרו לעבודה מחל"ת אשר הוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר או שיתווספו לעומת מצבת העובדים החוק אושר. כנראה ממחצית יוני ניתן יהיה להגיש את הבקשות לפי 2 מתווים
תכנית תימרוץ לעסקים קטנים ובינונייםהמדינה השיקה תכנית תמרוץ לעסקים קטנים ובינוניים (עסקים עד 100 מיליון ₪ מחזור או שמעסיקים עד 100 עובדים) באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. הסיוע יהיה מיועד לעסקים שיקדמו הטמעת טכנולוגיית סליקת תשלומים ללא מגע, סיוע לביצוע התאמות להנחיות התו הסגול ושדרוג תשתיות התקשורת של העסקהתוכנית יצאה לדרך
תו סגול למלונותלבקשת משרד התיירות, הכינה התאחדות המלונות נוהלי חזרה לעבודה בימי קורונה. נעזרנו במסמכים של משרד הבריאות הישראלי ושל ארגון הבריאות העולמי בכל הקשור להחזרת המערכות לאחר השבתתם.
הנהלים עוסקים בסוגיות של החיטוי והיגיינה של העובדים, צוותי הקבלה, תחזוקה, מבנה, חדרי אוכל וברים, חדרנות וניקוי חדרים, מים ושפכים, טיפול במערכות למניעת ליגיונלה, ציוד וחומרי חיטוי ועוד.
השלמת המסמך התבצעה בליווי מומחה למחלות זיהומיות שליווה את התהליך.
שיתוף פעולה של כלכלני המלונות עם פירמת KPMG סומך-חייקין, לבניית מודל פיצוי למלונות
התו הסגול פורסם ע"י משרד התיירות באישור משרד הבריאות.
בהתאם לכך אושרה פתיחתם של הפונקציות השונות במלונות : חדרי אוכל, בריכות מה-27.5.20
המלצות להתמודדות עם עובדים או אורחים החשודים כחולי קורונהההתאחדות הכינה והפיצה למלונות המלצות להתמודדות עם אורחים או עובדים שחשודים כחולי קורונה המבוססות על המלצות ארגון הבריאות העולמיהמלצות להתנהלות עם אורחים החשודים כחולים
המלצות להתנהלות עם עובד החשוד כחולה
טיפול בבקשות להיתרים ולכניסה לישראל של מומחים זרים בתקופת הקורונה
מתווה לענפים החוזרים לפעילות
הגבנו על מתווה האוצר שדיבר על חזרה לפעילות של המלונות ב-17.5, אך ללא מתן שירותי אירוח בסיסיים מלבד לינה, וציינו כי במתווה זה לא נותר רציונל כלכלי לפתיחתם של המלונות. לפיכך ציינו כי יהיה סביר לשלב את ענף המלונאות במסגרת תוכנית החזרה לפעילות בשגרה ובכלל זה מתן שרותי אירוח כגון הסעדה ורחצה בבריכה בכפוף להנחיות, לקראת חג השבועות, קרי בסוף חודש מאי. בנוסף פנינו למל"ל ובקשנו שיאשר את המתווה לשילוב המלונות בפעילות.הממשלה אשרה את שינוי המתווה הראשוני כך שניתן היה לפתוח את חדרי האוכל והבריכות לפני חג השבועות ב- 27.5.20.
בקשה להארכת תקנות משק לשעת חירום) נגיף הקורונה החדש (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה(התש"ף - 2020))
נשיאות המגזר העסקי פנתה למנכ"ל הביטוח הלאומי לגבי הארכת התקנות. תשובת מנכ"ל הביטוח הלאומי היא כי סוכם עם נציג אגף תקציבים לאשר לאלתר :
1. הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה גם לחודש מאי.
2. הארכת תוקף האכשרה המקוצרת בת ששה חודשים, לכל מי שנפלט מהעבודה עקב פיטורין או חל"ת, עד ל- 30.4.2020, כולל.
3. תשלום מקדמות עבור אפריל באותם מקרים שהטיפול בתיקים לא יסתיים עד למועד העברת תשלומי האבטלה.
4. ההסכמות יועברו ללא דיחוי לאישור הממשלה, במסגרת תקש"ח.
1. ראש הממשלה ושר האוצר סיכמו על הארכת הזכאות לחל"ת לצעירים בחודש נוסף,
כך שמניין ימי האבטלה יחל מתאריך 19.4.20 ולא מתאריך 15.3.20. לפיכך במניין ימי האבטלה לא תכלל התקופה שבמסגרתה הוטלו על המשק הגבלות פעילות משמעותיות בשל משבר הקורונה. כתוצאה מכך תוארך תקופת הזכאות בהתאם לכללי הזכאות הקיימים בכ-35 ימים.
2. לאחרונה הוחלט להאריך את הזכאות לדמי אבטלה לזכאים עד אמצע אוגוסט. במסגרת זו תוארך גם הזכאות למענקים לבני ה-67+ שלא יחזרו לעבודה. בסוף תקופה זו יבחנו מחדש את המשך הזכאות, לאור נתוני התעסוקה במשק. להלן הקישור להודעה לעיתונות
ארנונהבמסגרת התוכנית הכלכלית הוחלט על מתן 3 חודשי פטור מהארנונה (מרס - מאי) לענפים שנפגעו ובכללם למלונות.
בתקנות שפורסמו ב-21.4.20 - נאמר כי הזכאות היא לפטור של 100% מסכום הארנונה הכללית בחודשים : מרס-מאי 2020. יחד עם זאת נאמר כי מועצה רשאית להחליט כי במקום זאת תינתן הנחה של 25% מהארנונה השנתית.
הפטור ניתן.
הלוואות בערבות מדינה
פעלנו להנגיש את ההלוואות למלונאים.
קרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים שמחזורם עד 400 מש"ח יצאה כבר לדרך. אנו מטפלים בבעיות שמציבים הבנקים לקבלת ההלוואה.
נוספה לאחרונה גם קרן לעסקים בסיכון מוגבר, שבה ערבות המדינה מגיעה ל-60%.
חלק מהמלונות הצליחו לקבל הלוואות. החשב הכללי הגדיל את הקרן מ-8 מיליארד ש"ח ל-14 מיליארד ש"ח.
אנו פועלים בגיבוי האוצר ועם החשב הכללי לסייע למלונות שפנו ונתקלו בקשים מול הבנקים בקבלת ההלוואות.
כמו כן תובא לאישור ועדת הכספים בשבוע הקרוב קרן לעסקים בסיכון על סך של 4 מיליארד ש"ח.
לגבי הקרן לעסקים בסיכוי מוגבר – עקב מגבלות מסלול הסיוע, פנינו לחשב הכללי באוצר בבקשה להתאים את הקרן למלונות בכלל ולמלונות החדשים בפרט.
רשות המיסים
א. מע"מ - דחיית המועד לדיווח ותשלום מע"מ ל-27.4.20 למדווחים בדיווח דו חודשי. למדווחים בדיווח חד חודשי נדחה ב-10 ימים ל-26 במרס. בקשנו דחיה נוספת עד סוף המשבר או עד סוך השנה.
ב. מס הכנסה - נדחו מועדי הגשת הדו"חות למס הכנסה בחודשיים עד ל-30.7.20.
כמו כן בקשנו החזר מקדמות עבור : ינואר-פברואר עבור עובדים להם נוצר מס הכנסה במינוס וכן החזר מקדמות
רשות המיסים הודיעה על שחרור מהיר של יתרות זכות במס הכנסה והחזרי מס תשומות במע"מ.
ג. הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק. ההנחיות לגבי שווי השימוש ברכב פורסמו ב-2.4.20.
ד. הסדר התשלומים בגין היטל עובדים זרים שהוטל גם על הפליטים בוצע בזמנו באמצעות מתן 18 המחאות דחויות. ניתן לפנות לרשות המיסים ולבקש לדחות את פירעון ההמחאות הקרובות.
א. רשות המיסים פרסמה הודעה כי תינתן ארכה לדיווח ולתשלום למע"מ עבור החודשים מרץ-אפריל 2020, למדווחים דו-חודשי, ועבור חודש אפריל 2020 למדווחים חד-חודשי, עד ל-25.5.2020
ב. הגבנו לתזכיר חוק שפורסם לגבי תיקון פקודת מס הכנסה כך שתתאפשר החזרת מקדמות עבור ינואר-פברואר.
עדיין לא החל תהליך החקיקה
ג. לשכת התיאום של תעשיית התיירות פנתה לשר האוצר בבקשה כי לעובדי תעשיית התיירות לא ייזקף שווי רכב גם אם לא יחזירו את הרכב למעסיק. עדיין לא התקבלה תשובה.
ד. לגבי דחיית תשלומים בגין היטל עובדים זרים – אושרה דחייה עבור 3 תשלומים חודשיים (אפריל-יוני)
הסדרת סוגיית דמי השכירות בתקופת המשבר
1. חוות דעת של היועצים המשפטיים של ההתאחדות הוגשה לצוות שמונה לכך במשרד המשפטים כמו כן הועברה למשרד המשפטים חוו"ד של פרופ' גבריאלה שלו בנושא ואנו מקיימים איתם מגעים בכדי להציג את עמדתנו .
2. נערכה שיחה שלנו עם המשנה ליועמ"ש, ארז קמיניץ המרכז את הועדה וצוותו והוצגו לו הדברים.
3. נערכה פניה לשר המשפטים בבקשה להאיץ את עבודת הצוות
4. נשלחה למלונות חוות דעת של משרד עו"ד גורניצקי הנותנת מענה לשאלות הנוגעות למגוון רחב של חוזים.
ממתינים לתשובה.
הצוות במשרד המשפטים עתיד לקבל החלטה בזמן הקרוב.
נשלח למלונות סקר מטעם משרד המשפטים.
חל"ת
ההתאחדות טיפלה וסייעה למלונות באופן שוטף בהוצאה לחל"ת של העובדים. אנו עובדים מול משרד האוצר לאפשר חל"ת גמיש עבור עובדינו, על מנת שיסייע לענף בחזרה הדרגתית של העובדים לאחר המשבר. בקשתינו נתמכת ע"י משרד התיירות ומנכ"ל הביטוח הלאומי.
לאחרונה פנינו למנכ"ל הביטוח הלאומי לאפשר תיקון לפיו לא יגבו מהעובדים דמי ביטוח לאומי בחודשיים הראשונים של החל"ת
מתקיימת ועדה פרטנית של אגף התקציבים איתנו בנושא תעסוקה.
תשלומי הביטוח הלאומי אותם נדרש להעביר המעסיק עבור עובדים בחל"ת, נדחו עד תאריך 15/7/20.
התשלום המדובר הינו בסך 348 ₪ לכל עובד בחל"ת, לחודשים אפריל ומאי.
דחיה זו מאפשרת להעביר עד אז, תיקון לתקנות במטרה לבטל תשלום זה בכלל.
בניית מודל פיצוי - עבודה כלכלית עם פירמת הייעוץ הבינ"ל KPMGשיתוף פעולה של כלכלני המלונות עם פירמת KPMG סומך-חייקין, לבניית מודל פיצוי למלונותהמודל מתרכז בחלופות הסיוע לשלב הביניים וההתאוששות. הוצג לממשלה ויסייע לנו בהמשך הדיונים.
בניית מודל למלון הבודד לגבי כדאיות הפתיחה מחדש ההתאחדות בנתה יחד עם פירמת הייעוץ KPMG מודל מדידה מיוחד המאפשר לבצע הערכה לגבי כדאיות הפעלת או פתיחת המלון ואף לדעת מהו החודש האופטימלי לפתיחה (זאת כדי שלא יגרמו הפסדים גבוהים עקב הפתיחה, גבוהים אף יותר מאשר במצב בו המלון סגור). זהו כלי כלכלי שיסייע לכל מלון בקבלת ההחלטות לגבי הפתיחה ומועדה.המודל נשלח למלונות והתקיימו הדרכות למלונות המעוניינים.
הרחבת הסיוע לעצמאים שהם שכירים בעלי שליטה
התוכנית הכלכלית שפורסמה לאחרונה מרחיבה את מענק הסיוע כך שהוא כולל גם שכירים בעלי שליטה שעד כה לא נכללו בתוכנית הסיוע.ניתן להגיש את הבקשות באופן מקוון מ-21.5.20.
זכויות יוצרים
פנינו לארגונים השונים: אקו"ם – הסכים לדחיית התשלום עד לסוף השנה. אשכולות, עילם – רבעון ראשון מקדמה ושאר התשלומים בסוף השנה. הפיל- מחכים לאישור דומה כתוב. (לפדרציה לא נערכה פניה מכיוון שאנו נמצאים אתם בהליך משפטי). בכל מקרה עפי' חוות דעת משפטית שקבלנו – אין חובה לשלם עבור זכויות היוצרים במידה והמלון סגור.נערכה פניה נוספת לאשכולות עילם בה נאמר כי לגבי התקופה בה המלון סגור – אין חולק כי לא צריך לשלם ואילו התשלום עבור הרבעון הראשון (עד שהמלון נסגר) יועבר עד סוף השנה
כיבוי אש
אושרה השהייה של 5 חודשים למלונות קיימים במועד ביצוע שינויים נדרשים. בקשנו דחיה נוספת – לפחות עד סוף 2020.
דחייה בתשלום אגרת רישוי עסקים ב-3 חודשים, אי ביצוע ביקורות לעסקים המחזיקים באישור סידור כבאות, בהסתמך על הצהרה שמערכות החירום מתוחזקות ותקינות פניה למשרד האוצר בבקשה לביטול אגרת בדיקה שנתית לכיבוי אש
הדחייה ל-5 חודשים לשינויים - בתוקף ממרס 2020.
עדיין לא קבלנו תשובה לגבי דחייה עד סוף השנה.
אושר: החזר אגרת רישוי לאירועים חד פעמיים שבוטלו, דחייה תשלום אגרת רישוי עסקים ב-3 חודשים.
אושר: במהלך 2020 לא יתקיימו ביקורות בעסקים בכל דרגות הסיכון המחזיקים באישור סידורי כבאות משנת 2019 . הביקורות יידחו לשנת 2021 בהסתמך על הצהרה של האחראי כי מערכות החירום בעסק מתוחזקות ותקינות בהתאם לחוקים, תקנות, תקנים והוראות רלוונטיות.
משטרה
לאחר דיונים אינטנסיביים עם חטיבת האבטחה ולאחר עבודת מטה שנעשתה במשטרה, הוחלט על שינוי תפיסת האבטחה והפחתתה, כך שלא יידרשו עוד מאבטחים חמושים במלונות, אלא רק כאשר יש התקהלות של מעל 300 אורחים בבריכה או מעל 200 אורחים בחדר האוכל, אולם כנסים וכיוצ"ב, באותה הקומה.
ההקלה קובעת: בתפוסה של מעל 100 חדרים - לא צריך עוד להציב שומר חמוש. 24/7 נדרש רק בודק בטחוני לא חמוש, למעט בשעות התקהלות. כמו כן ההנחיה קובעת כי התקהלות היא רק מעל 200 אורחים בחדר האוכל / אולם כנסים / אירועים או איזור התקהלות אחר או מעל 300 אורחים בבריכה.
כל אזור התקהלות נספר לחוד ולא ביחד. תחולת ההנחיה בשלב זה היא עד 1.9.20 ולאחריה תערך הערכת מצב מחודשת
כמו כן משטרת ישראל האריכה את תוקף תעודות מנב"ט/מאבטח שפגו החל מיום 1.2.20 באמצעות הארכה מנהלית עד ליום: 1.7.20
חטיבת אבטחה ורישוי במשטרה הוציאה הנחיות האומרות שבודקים ביטחוניים במלונות שביצעו אימון אחרון לאחר 1.3.19 יכולים לבצע אימון חזרה לכשירות עד 1.9.20.
משגיחי כשרות
לאור פנייתנו, קיבלנו אישור של מנהל מחלקת הכשרות בבתי מלון במלונות לצמצם שעות השגחה של משגיחים כך שהמשגיחים יעבדו רק כאשר המטבח פועל. כך למשל, בשעות בהן לא מוגשת ארוחת צהריים או ערב – לא תהיה נוכחות של המשגיחים.
כמו כן יצאו הנחיות מהמשרד לשירותי דת לגבי החזר החלק היחסי של אגרת הכשרות לתקופה בה העסק היה סגור.
במועצות דתיות בהן משגיחי הכשרות הם עובדי המועצה הדתית יש להשיב לעסק גם את חלקה היחסי של האגרה ששולמה בגין שעות העבודה של המשגיח
עבור התקופה בה העסק היה סגור.
בתוקף ממרס 2020
רשות החשמל וחברת חשמל
ביקשנו דחיית תשלומים ב-5 חודשים.
דירקטוריון חברת החשמל החליט שמלון המתקשה בתשלום חשבון החשמל הנוכחי, יוכל לדחות את התשלום לתקופה של 30 יום ללא חיוב בריבית. כמו כן תינתן אפשרות לפריסת תשלומים. החברה גם לא מנתקת לקוחות חייבים בתקופה זו.
מדובר כרגע על תשלום החשמל שהיה אמור להיות משולם בחודש מרס.
פנינו שוב לחברת החשמל בבקשה לאורכה נוספת של חודשיים ואנו ממתינים לתשובה.
מספקי חשמל פרטיים
רשות החשמל הוציאה הבהרה כדלהלן:

"לאור התפשטות נגיף הקורונה, רשות החשמל פרסמה בניוזלטר הקודם בתאום עם חברת החשמל שורת הקלות לצרכנים וליזמים במשק החשמל. בין השאר ניתנה האפשרות לעסקים קטנים ובינוניים הזקוקים לכך לדחות את תשלומי חשבונות החשמל ב-30 יום ללא חשש לניתוק או לגביית ריבית פיגורים.

בעקבות פניית צרכנים עסקיים רבים, ביניהם עסקים קטנים ובינוניים, המקבלים את שירותי האספקה ממספקי חשמל פרטיים, בעוד שהתשלומים עבור שירותי התשתית והשירותים המערכתיים מועברים על ידי המספקים לחברת החשמל מפרסמת רשות החשמל את עמדתה: מצב עניינים זה עשוי להקשות על המספקים הפרטיים לתת הקלות בדחיית תשלומים לצרכניהם כאשר הם נדרשים להעברת מלוא התשלומים לחברת החשמל במועד.

צרכני המספקים הפרטיים אמנם אינם נמנים על צרכני חברת החשמל במקטעי הייצור והאספקה, אך הם נחשבים כצרכני חברת החשמל לכל דבר ועניין במקטעי התשתית והשירותים המערכתיים.

הרשות מבקשת להבהיר כי הדחייה בתשלום למספקים פרטיים עבור השירותים המסופקים לצרכניהם על ידי חברת החשמל, מותנית בהעברת הדחייה על ידי המספק לצרכניו עבור שירותים אלו בלבד וללא קשר לדחיית תשלומים עבור רכיב האנרגיה."
מדובר כרגע על תשלום החשמל שהיה אמור להיות משולם בחודש מרס. מעבר לכך – כפוף למצב בו חברת החשמל תאשר גם היא אורכה נוספת
רשות המים
בעקבות בקשתנו מרשות המים לדחיית תשלומי מים וביוב בחצי שנה והקפאת דיגומי השפכים במלונות - הודיעה לנו רשות המים כי מועצת רשות המים אשרה והנחתה את תאגידי המים והביוב וחברת מקורות לדחות חשבון המים בתוקף מ-17.3.2020 לתקופת החיוב העוקבת ועל פריסת התשלום לעד 12 תשלומים חודשיים , כפי שביקש הצרכן, בריבית מינימלית החל מתקופת החיוב העוקבת.
לגבי דיגום השפכים – יצאה הנחיה לתאגידים לא לדגום בשלב זה בחודש הקרוב.
הדחיה נתנה בשלב זה לגבי חשבון חודש מים אחד – בתוקף מ: 17.3.20.
פנייתנו לרשות המים למתן ארכה נוספת של חצי שנה נענתה בשלילה.
לגבי דיגום שפכים – ההנחיה לא לדגום הוארכה בשלב זה עד 10.5.20
ממונה בטיחות
בעקבות פנייתנו אישר משרד העבודה והרווחה כי מלונות סגורים לא צריכים ממונה בטיחות (יכולים להשהות את ההתקשרות) כמו גם מלונות שמארחים פחות מ-100 אורחים. מלונות שהתפוסה שלהם מתחת ל30% יכולים לצמצם שעות פעילות הממונה ל-4 שעות חודשיות במקום 32.בתוקף מחודש מרס 2020.
פנינו שוב למשרד העבודה ובקשנו הארכת תוקף ההקלות ל-6 חודשים מתום המשבר. ממתינים לתשובה מהם.
משרד הבריאות
משרד הבריאות מוכנים לקבל מהמלונות פניות פרטניות לגבי דחיית מועד ביצוע שדרוגים ושיפוצים במלונות ובלבד שלא מדובר בנושא שמסכן את בריאות הציבור באופן מיידי עד סוף הרבעון השני של השנה.
בתוקף מחודש מרס 2020
נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות
הנציבות נענתה לפנייתנו וקבעה כי בתקופת המשבר לא יבוצעו ביקורות במלונות.
בתוקף מחודש מרס 2020
הצעות חוק לתיקון חוק מס רכוש וקרן פיצויים ולהצלת תעשיית המלונאות
ההתאחדות הכינה 2 הצעות חוק חלופיות לשיפוי המלונות שהונחו על שולחן הכנסת:
1. הצעת חוק לתיקון חוק מס רכוש וקרן פיצויים כך שיכלול בנוסף לנזק מלחמה גם נזק שנגרם לענף התיירות כתוצאה מהשבתת המשק או בשל פעולות בהן נקטה הממשלה לרבות הכרזות על הגבלות תנועה וסגירת מקומות עבודה, במסגרת המאמץ לבלימת מגפת הקורונה.
2. הצעת חוק להצלת תעשיית המלונאות, האומרת כי יש לפצות את המלונות ע"פ הפרשי המחזורים בתקופת הנזק לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת בניכוי ההוצאות הנחסכות (בדומה למסלול מחזורים כפי שניתן עפי' תקנות מס רכוש).
צוות חשיבה – "היום שאחרי"
נשיאות ההתאחדות החליטה על הקמת צוות בהובלתו של רוני פיבקו, מ"מ נשיא ההתאחדות ובשיתוף מנכ"לים ממס' בתי מלון וזאת במטרה לתכנן וליישם פעולות הנדרשות מאתנו בחלוף המשבר.
מיקוד העבודה יהיה במס' נושאים כגון: שיווק, תדמית, משאבי אנוש, תפעול ועוד.
מלונות הקורונה
במסגרת השת"פ של ההתאחדות ומשרד הביטחון ובהתאם להחלטת הממשלה, פעלנו לסייע באיתור בתי מלון מתאימים להסבה למתקני הבראה לחולי קורונה קלים. עד כה, הוסבו כ-20 מלונות וישנם חוזים עם מלונות נוספים.
הסתדרות
סיכמנו עם ההסתדרות, כי לאור ההחמרה במצב ובעת שמלונות רבים נסגרים, אין טעם להכין הסכם מיוחד מאחר והמשבר עמוק ועובדים רבים יוצאים לחל"ת .סיכמנו שעם תום המשבר נדבר וננסה להגיע להסכמות על הסכם מיוחד בחזרה לשגרה.
עדיין בדיונים לגבי הסכם חירום
עובדים זרים ומסתננים
בעקבות פנייתנו לשר הפנים, בבקשה לסייע לעובדים הזרים והמסתננים באמצעות שחרור סכום של 5000 ₪ לחודש מקופת הפיקדון שלהם, על מנת למנוע מהם חרפת רעב, פרסם משרד הפנים תזכיר חוק תשלום פיקדון לעובד זר שהוא מסתנן (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.
תזכיר החוק מציע לקבוע כהוראת שעה את האפשרות של עובד זר מסתנן לפדות כספים מתוך חלק העובד שנצבר בחשבון הפיקדון שלו, בתשלום חודשי בסך 2,700 ש"ח, ומכל מקום לא מעבר לסך של 80% מסכום חלק העובד. הגשנו השגה על התזכיר למחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, ובקשנו להגדיל את הסכום
ל-5,000 ₪ כפי שהצענו במכתבנו לשר הפנים.
בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ נפסק לטובת מבקשי המקלט והורה לבטל חלק מחוק הפיקדון. בית המשפט הורה למדינה להעביר את כספי הפיקדון תוך 30 יום.
הרשות הבהירה לנו כי אכן בעקבות הפסיקה מעכשיו והלאה אין לנכות מהעובד את חלק הפיקדון אלא המעסיק יפקיד רק את החלק שלו. כמו כן העובדים יכולים להגיש בקשה להחזר של החלק שהופקד בגינם דרך אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
ביטוח
פנינו לממונה על שוק ההון שינחה את חברות הביטוח כי בתקופת המשבר יעדכנו החברות את רכיבי הביטוח שאינם רלוונטיים בתקופת ההשבתה המליאה החל מחבות ממעבידים, צד ג' וכלה באובדן רווחים.
בעקבות פנייתנו פרסמה רשות שוק ההון הוראת שעה במסגרת תיקון חוזר חידוש שנכנסה לתוקף ב-16.4.20
ו נוגעת לעניין ההשבתה כפי שציינו במכתבנו ורלוונטית גם לתחום ביטוח עסקים.
משרד הבריאות - אירוח מבודדים
פנינו למנכ"ל משרד הבריאות שיבהיר שמלון יכול לשמש לבידוד אזרחים ישראלים ע"פ הצו והתקנות גם כשזה לא במסגרת מכרז ממשלתי, כאשר המלונות יתחייבו להתנהלות המתאימה בהתאם לתקנות ולהנחיות
ב-13.4.20 התקבל אישור ממשרד הבריאות כפוף להנחיות בריאותיות.
פנייה למשרד התיירות בבקשה לשחרור מענקים המגיעים למלונות שביצעו התאמות לדירוג בהתאם לנוהל
בהמשך לפנייתנו למשרד התיירות לגבי שחרור מענקים, הובהר לנו כי הם עובדים במרץ על החזר התשלומים. וכמובן לשלם לכל הזכאים.
זכויות מלון בנוגע למגע עם אורחיו
נשלח למלונות נוסח של שאלות ותשובות בנוגע לזכויות מלון במגע עם אורחיו.
סקר מלונאים
תוצאות סקר שביקשנו מהמלונאים למלא, מסקנותיו יוטמעו במסגרת העבודה הכלכלית של סומך.
עובדים ירדנים ופיליפינים
לפי בקשתנו, אושרה מכסה של עד 700 עובדים ירדנים ללינה באילת. בקשתנו להקפיא את הגעת העובדים הפיליפינים לארץ עד לאחר המשבר התקבלה.
שת"פיםנחתם שת"פ עם איגוד חברות הביטוח , התאחדות התעשיינים והרט"ג בנוסף לשת"פ הקיים עם מפעל הפיס.
תקשורת ועדכונים
הודעות שוטפות לתקשורת וייזום כתבות על מצב הענף, עדכוני תקשורת למלונאים, קמפיין דיגיטלי, קמפיין שלטים על המלונות