Skip to main content

סקר נתונים ארצי של משרד התיירות

עדכון

בישיבה שנערכה לפני כשבועיים בירושלים של נציגי סניפי התאחדות המלונות עם נציגים של משרד התיירות – התבקשנו ע"י נציגי המשרד לעזור בהפצת המידע ובשת"פ המלונאים לגבי סקר נתונים ארצי שיערוך המשרד. לאחר שהובהר שמדובר באיסוף מידע פורמלי/סטטוטורי בלבד, כגון באיזה שנה הוקם בית המלון, כמה מיטות, כמה חדרים וכו' והובהר כי המידע הוא לשימוש פנימי של המשרד, הסכמנו לסייע.

מצ"ב הפניה לסקר הנתונים הארצי שפרסם משרד התיירות