Skip to main content

מכתב לראש הממשלה – המשך סגירת השמיים יביא לריסוק ענף התיירות הנכנסת לישראל

מכתב לראש הממשלה – המשך סגירת השמיים יביא לריסוק ענף התיירות הנכנסת לישראל

5.12.21

לכבוד:

נפתלי בנט

ראש ממשלת ישראל

 

מכובדי,

הנדון : המשך סגירת השמיים יביא לריסוק ענף התיירות הנכנסת לישראל

לפני כשבוע בדיוק, נסגרו השמיים לכניסת תיירים למדינת ישראל. עבור עשרות אלפי העובדים במלונות מוטי התיירות הנכנסת -השמים  נפלו. החלה זו של קבינט הקורונה גרמה לגל ביטולים אדיר לחודשים הקרובים, אשר שטף את ענף התיירות הנכנסת, רגע לאחר שנפתח מחדש וניצני התאוששות של הענף שנפגע באופן הקשה ביותר במגיפה – החלו להראות בשטח.

עבור המלונות מוטי התיירות הנכנסת מדובר בפגיעה ובנזק כלכלי עצום, שכן, מודל הפתיחה / סגירה גרם נזק כלכלי רב למלונות, שזה עתה נפתחו ונערכו בהדרגה לבואם של התיירים, לאחר חודשים ארוכים שבהם הושבתו מפעילות או פעלו באופן חלקי ביותר.

ויודגש, מדובר במאות מלונות המבוססים על תיירות נכנסת, באזורים כמו נצרת, ירושלים, תל אביב, נתניה, חיפה וטבריה. מלונות אלה מעסיקים כ-20 אלף עובדים.

אובדן ההכנסות של מלונות התיירות הנכנסת, בשל סגירת השמיים, הוא כחצי מיליארד ₪ בחודש.

בעקבות גל הביטולים, רבים ממלונות אלה נקלעו למצוקה תזרימית קשה ובקושי להחזיק את העובדים – שכן, מצד אחד ההכנסות ירדו באחת לאפס ומאידך ההוצאות הקבועות  (ארנונה, שכר דירה וכיוב') וכן שכר עבודה ממשיכים להכביד.

מאז סגירת השמיים, כל יום שעובר, משמעו עוד עובדים שנזרקים החוצה ממעגל העבודה, ללא זכאות לחל"ת או דמי אבטלה (כיון שלא צברו מספיק חודשי עבודה מאז שבו מלונות אלה לפעול).

אדוני ראש הממשלה, תשתית התיירות הנכנסת קורסת. במשך כשנה וחצי מלונות אלה הצליחו להחזיק את הראש מעל המים, כשהם סגורים או פועלים באופן חלקי בלבד. רק לפני חודש, בעודם מדממים, הם החלו להרים את ראשם באופטימיות זהירה, כשראו טפטוף ראשון של תיירים מגיע. אלא שכעת, המכה שניחתה עליהם הפילה אותה חזרה אל הקרקעית.

מלונות אלה מאבדים את היכולת לשמר את עובדיהם – ההון האנושי היקר ביותר שלהם ואת היכולת להמשיך ולפעול, בשל החובות הכבדים הממשיכים לרבוץ על כתפיהם באין פיצוי.

הסיוע המהיר והאפקטיבי ביותר לענף המדמם, הוא פתיחתם מחדש של השמיים לתיירים. החלטת הממשלה קבעה כי סגירת השמיים תארך עד ה-9 לדצמבר ואני פונה אליך בבקשה- פתח את השמיים מחדש ביום חמישי הקרוב לכניסת תיירים ממדינות ירוקות, תחת בדיקות.

מדינת ישראל, היא בין המדינות היחידות בעולם שסגרה את השמיים לתיירים. חוסר הודאות הזה מאיים לכלות כליל את התיירות הנכנסת לישראל. את ההזדמנות לארח תיירים בכריסטמס ובחג המולד, כבר הפסדנו. זה לא עדיין מאוחר להציל את שנת  2022 בתיירות. זו תקוותנו.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      בברכה,

אבי ניסנקורן

נשיא

 

העתק:

אביגדור ליברמן, שר האוצר

יואל רזבוזוב, שר התיירות

רם בלניקוב, מנכ"ל האוצר

אמיר הלוי, מנכ"ל משרד התיירות

יוגב גורדוס, הממונה על התקציבים

אסף וסרצוג, סגן הממונה על אגף התקציבים.

נרי ברנר, ראש מטה שר התיירות

יעל דניאלי, מנכ"לית התאחדות המלונות

 

מצ"ב המכתב – פתיחת השמיים מחדש לכניסת תיירים