Skip to main content

לזכרו של אבי מוסקונה

לזכרו של אבי מוסקונה

אבי מוסקונה הלך לעולמו באוקטובר האחרון. בוועידת ישראל למלונאות ותיירות 2019 נערכה לכבודו מחוות פרידה בשם הענף כולו.

אבי היה בוגר רפאל והבעלים של חברת "אופטימה" והביא איתו בשורה טכנולוגית לעולם המלונאות לחברות רבות. התאחדות המלונות נפרדה ממנו בנוכחות משפחתו ושר התיירות בוועידה. נשא דברים חמים חברו, דויד פתאל.