Skip to main content

כלי עזר לסיוע בחישובי כדאיות כלכלית להפעלת מלון

תמונת אילוסטרציה - גלגלי שיניים

מאז פרץ משבר הקורונה, פונים אלינו מלונאים רבים אשר מציבים סימני שאלה סביב המועד הנכון ביותר עבורם מהבחינה הכלכלית לפתוח את המלון.

לשם כך, בנתה התאחדות המלונות יחד עם פירמת הייעוץ KPMG מודל מדידה מיוחד המאפשר לבצע הערכה לגבי כדאיות הפעלת או פתיחת המלון ואף לדעת מהו החודש האופטימלי לפתיחה (זאת כדי שלא יגרמו הפסדים גבוהים עקב הפתיחה, גבוהים אף יותר מאשר במצב בו המלון סגור).

את הפרטים המלאים ניתן למצוא בקישור זה

שימו לב – הקישור פתוח רק למנויי האתר.