Skip to main content

חוזר שווי ארוחות לצורך מס החל מהראשון בינואר 2021

עדכון

עפ"י הנחיית רשות המיסים יהיה המצב מבחינת שווי ארוחות לעובדי המלונות, החל מתאריך 1 בינואר 2021, לצורך מס כדלהלן:

  • שווי ארוחת צהריים וארוחת ערב חמה – 20 ₪
  • שווי ארוחת בוקר – 7 ₪

 

תשלום העובד למלון בגין הארוחות, יהיה בתאריך 1 בינואר 2021, כדלהלן:

  • עבור ארוחה חמה –  61 ₪
  • עבור ארוחת בוקר או ארוחה קרה בערב –  80 ₪

 

  1. הטבה לצורך מס הכנסה

יש לספור את מספר הארוחות שהעובד אכל על פי המשמרות שעבד, מהמכפלה של

הארוחות על פי השווי שנקבע ע"י רשות המיסים, יש לנכות את תשלום העובד למלון

והיתרה מהווה את שווי ההטבה שעליה יש לשלם מס הכנסה.

 

לדוגמא: העובד עבד 19 משמרות הכוללות ארוחת בוקר וצהריים:

27      19  X=         513 ₪           שווי הארוחות

5.41X  19   =    102.79 ₪           תשלום העובד למלון ע"פ ההסכם הקיבוצי

הפרש         =    410.21 ₪           שווי ההטבה לצורך מס

 

  1. שווי לצורך תשלום מע"מ:

על השווי של 513 ₪ לפי הדוגמא, יש לנכות מהעובד 17% לשלטונות מע"מ.

 

  1. לתשומת לבכם, קיימת הנחייה של רשות המסים, לזקוף את ההטבה לעובד, כמפורט לעיל, בגין כל יום עבודה לפי מס' ימי העבודה, בהם עבד בכל חודש.

 

מצורף מסמך החוזר ממס הכנסה