Skip to main content

ועידת לתור – לקידום תיירות חרדית

ועידת לתור 2 - לוגו

בתאריך ה-14.03.2023 תתקיים ועידת לתור השנייה בבנייני האומה בירושלים. הוועידה הינה אירוע מוביל בכל הקשור לעולם התיירות החרדית.

במסגרת התערוכה יוקצה אזור ייעודי עבור התאחדות המלונות. חברי התאחדות המעוניינים להציג בתערוכה יהיו רשאים לקנות חבילה בעבור הצגת המלון בתערוכה.

מצ"ב פירוט על התערוכה והחבילות הקיימות ומפת התערוכה

ועידת לתור 2 – שת"פ עם התאחדות המלונות בישראל – הצעה

מפת תערוכה - ועידת לתור 2023

לפרטים ניתן לפנות אל רומי גורודסקי
בטלפון 050-5485971 או במייל romi@iha.org.il