Skip to main content

ארנון בר דוד: "המלונאות והתיירות הם העתיד של מדינת ישראל"

ארנון בר דוד: "המלונאות והתיירות הם העתיד של מדינת ישראל"

ענף המלונאות מעסיק בהעסקה ישירה, משלם מסים, מקפיד מאד על החוק וצריך להגדיל פריון אבל מתקשה לעמוד בתנאים שנגזרים משכר המינימום שנקבע. העתיד של הענף תלוי, במידה רבה, בשיתוף פעולה בין ענף המלונאות וההסתדרות.

"המלונאות והתיירות הם העתיד של מדינת ישראל", אומר ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות החדשה. "אני מאמין שזו תעשיית העתיד. מגמות של הגדלת תיירים מכל העולם, כשרמת השירותים עולה והתיירים ממשיכים להגיע".

"להקים מלון לוקח כאן כעשור. מי מהמלונאים כאן, שעושה את זה באירופה, יודע כמה באים שם לקראתם: זה מנוף תיירות, תעסוקה והכנסה. אתם מתנהלים כאן לבד ואנחנו נעזור לכם", מבטיח בר דוד לנוכחים.

"אני מתנצל בפניכם שלא הצלחנו לעצור את סגירת שדה דוב. זו בכיה לדורות אבל עדיין לא מאוחר להחיות את שדה דוב. אני פונה לכל שר תיירות וראש ממשלה שיהיה: אפשר עדיין לתקן", הוא אומר ומוסיף: "אם מישהו חושב שאת הגירעון הגדול ינסו לגלגל על העובדים, אנחנו נעמוד כחומה בצורה נגד העניין ונצא לרחובות".

לסיום אמר בר דוד: "יש משמעות להעלאת שכר המינימום ביוקר המחיה של מדינת ישראל. אני קורא לשיתוף פעולה בין מעסיקים, תעשיינים וההסתדרות והקמת שולחן עגול לקידום העניין".