Skip to main content

המאבק בכוונת האוצר לבטל את הפטור ממע"מ לתיירים

טקסט: ענף התיירות מתגייס למאבק בכוונת האוצר לבטל את הפטור ממע

 

המאבק בכוונת האוצר לבטל את הפטור ממע"מ לתיירים

לחצו כאן וחתמו על העצומה כנגד כוונת האוצר לביטול הפטור ממע"מ לתיירים

משרד האוצר פרסמו עבודה שהכינה הכלכלנית הראשית של האוצר לפיה לענף התיירות הנכנסת השפעות שליליות על המשק ובכללם זיהום ממטוסים, גודש על התנועה והקטנת היצע המגורים לדיור. כמו כן הם טוענים כי פריון העבודה בתיירות נמוך בהשוואה לענפים אחרים במשק ולכן הן העובדים והן המשק ייהנו ממעבר של עובדים מענף התיירות לענפים בעלי פריון גבוהים יותר. (מצ"ב עבודת האוצר).

VAT_Tourism_Feb2023_ChiefEconomist_230210_121357 – משרד האוצר

אנו רואים בזה ניסיון של האוצר לחסל את ענף התיירות הנכנסת לישראל תוך פגיעה קשה בלתי הפיכה בתעשיית התיירות.

ראו במצ"ב את תגובת ההתאחדות יחד עם לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל ואת העבודה הכלכלית שהכינו עבור ההתאחדות ולשכת הסוכנים, הכלכלן ד"ר אסף אילת.

חוות דעת כלכלית – השפעת ביטול הפטור ממעמ על ענף התיירות _

_תגובה למשרד האור ביטול מעמ_ (005)

ראו גם את תגובת שר התיירות בעניין בישיבת הממשלה היום.

https://passportnews.co.il/article/183759

במסגרת לשכת התאום של ארגוני התיירות נשלח היום מכתב לראשי ערים הקורא להם להצטרף למאבק (מצ"ב)

לשכת התיאום מכתב ראשי רשויות

במהלך כנס ה-IMTM הוקם דוכן להחתמת תעשיית התיירות להזדהות במאבק כנגד גזירת האוצר. בכנס נשאו דברים שר התיירות ונשיא לשכת התאום של ארגוני התיירות מיקי פדרמן כנגד יוזמת האוצר.

 

בנוסף מצורף מכתבו של ג'ימי זוהר מ"מ נשיא ויו"ר המועצה

מכתב ג'ימי זוהר למלונאים

 

המשך פעילות בנוגע לכוונת האוצר להטיל מע"מ על התיירות הנכנסת

מצ"ב :

  1. התייחסות לשכת התאום של ארגוני התיירות לטיוטת חוק ההסדרים שפורסמה אתמול להערות הציבור.
  2. התייחסות התאחדות המלונות הארצית לטיוטת החוק.
  3. דוגמת מכתב שנשלח לשרים במגמה לרתום גם אותם למאבק: יואב בן צור – שר העבודה,  יצחק  וסרלאוף – שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי,  יעקב מרגי – שר הרווחה,  מיכאל מלכיאלי – מ"מ שר הפנים.
  4. מכתב שנשלח אתמול ליו"ר ועדת הכספים הרב משה גפני ע"י ההתאחדות ולשכת מארגני תיירות נכנסת.

1מכתב ליור ועדת הכספים- בקשה לפגישה דחופה

איום ביטול הפטור ממעמ על התיירות הנכנסת לישראל.

חוות דעת כלכלית – השפעת ביטול הפטור ממעמ על ענף התיירות

הערות לחוק ההסדרים – התאחדות המלונות

התייחסות לשכת התאום של ארגוני התיירות לטיוטת חוק ההסדרים