Skip to main content

דיווח רשימת תיירים לבתי מלון

דיווח רשימת תיירים לבתי מלון

שמחים לעדכן כי לאחר שיחות וישיבות עבודה, הוסכם כי העברת שמות התיירים בהזמנות לבתי המלון יועברו בקובץ אקסל, במבנה שהוסכם בין ההתאחדות ללשכה.

העברת הקובץ תאפשר שיפור וייעול בקשרי העבודה וכמו כן תאפשר לבתי המלון לנהל בסיסי נתונים שאיתם יוכלו להתקשר עם גורמי המדינה הרלוונטיים לאישור, כי התיירים זכאים לתשלום מע"מ בשיעור 0% לפי סוג הויזה שקיבלו מרשות ההגירה עם כניסתם ארצה.

שיתוף הסטנדרטים והאחדת העברת נהלי העברת נתונים – יכולים לחסוך זמן וכסף.

ההתאחדות והלשכה ימשיכו לעבוד במשותף למציאת דרכים ונהלי עבודה, שיסייעו לבתי המלון והמארגנים לייעל ולשפר את העבודה המשותפת בניהול ואירוח תיירים.

מצורף הקובץ המוסכם והוא זה שצריך להיות בכל התקשרות בין מארגני התיירות ובתי המלון.

 

Final פורמט Rooming list