Skip to main content

ביטול חובת ה-"תו הירוק" במלונות החל מיום 7.2.22

ביטול חובת ה-"תו הירוק" במלונות החל מיום 7.2.22

תיקון מס' 20 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), תשפ"א-2021,

ביטל  החל מיום : 7.2.22  את החובה להציג תו ירוק או בדיקות קורונה שליליות בכניסה למלונות, לחדרי האוכל והמסעדות במלונות, לבריכות, למתקני הספא ולחדרי הכושר (גם לישראלים וגם לתיירים).

יש  חובת עטית מסיכה בתוך המבנה והתקנת שילוט  במקומות בולטים לעין בדבר החובה לעטות מסיכה.

 

יש עדיין חובת תו ירוק לפעילות של :

(1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה;

(2) מועדון או דיסקוטק; לעניין זה, "מועדון" – מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון  (אם בהושבה בלבד או ללא מזון – לא מחויב בתו ירוק)

                (3) מקום לעריכת כנסים הכוללים הגשה או מכירה של מזון (כנס ללא מזון – לא מחויב בתו ירוק)

                (4) מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות, בנוכחות קהל, שאינו מועדון כהגדרתו בפסקה (2),ולמעט מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בנוכחות קהל בהושבה בלבד לעניין זה- "פעילות תרבות" – ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור; (פעילות תרבות בהושבה בלבד- לא מחויבת בתו ירוק).

במקומות הנ"ל – המחויבים עדיין בתו ירוק – בוטלה מגבלת ההתקהלות שהייתה קיימת עד כה.