לחברי ההתאחדות,
מצ"ב הצעה לשירותי כביסה.

הצעת מחיר התאחדות המלונות – מכבסת המפרש הלבן

לטיפולכם ועיונכם במידת הצורך