לפרטים רומו גורודסקי בנייד 050-5485971 או במייל  romi@iha.org.il