ריכוז כוח קנייה של המלונות בדגש על המלונות בודדים- עצמאיים ויצירת יתרון של גודל קנייה לצורך הוזלת מחירים. ערוץ זה מתמקד ברכישות קבוצתיות לחברים בארגון הקניות. (מוגבל לפריטים אשר אושרו ע"י הממונה על הגבלים עסקיים).