Skip to main content

מערכת פניות

מערכת פניות

ברוכים הבאים למערכת הפניות של התאחדות המלונות בישראל. מערכת זו משמשת לצורך פתיחת פניות בנושאים שונים.
שימוש במערכת זו יקצר את זמני הטיפול ויאפשר שירות טוב יותר עבורכם.