Skip to main content

משאבי אנוש

משאבי אנוש

התחום של משאבי אנוש בהתאחדות המלונות, עוסק בהון האנושי בענף המלונאות בישראל.

במסגרת זו מרכז סמנכ"ל משאבי אנוש, יואב בכר,  שתי ועדות מרכזיות:

  • ועדת העבודה בראשות שמעון לוי , סמנכ"ל מ"א של רשת פתאל
  • ועדת ההכשרה בראשות חן מיכאלי , סמנכ"ל מ"א של רשת דן

ועדות אלה מורכבות ממנכ"לים, מנהלי מ"א ומנהלי הדרכה מהרשתות ומהמלונות והן עוסקות בנושאים המרכזיים בתחום.

אנו פועלים ומסייעים למלונות בתחומים רבים, ביניהם: יחסי עבודה, גיוס ושימור עובדים, נושאי שכר ותנאים נלווים, וועדות פריטטיות, הכשרה והדרכה, ייצוג בוועדות חיצוניות וייעוץ שוטף למלונות בנושא משאבי אנוש ועוד…

"אנו תעשייה עתירת תעסוקה, העובדים הם ההון האנושי של התעשייה. יש לראות את ההון האנושי כהשקעה ולא כהוצאה!"

יואב בכר

יואב בכר

סמנכ"ל משאבי אנוש

[email protected]

052-8988555

הפעילויות שלנו