Skip to main content

כלכלה

כלכלה

המחלקה הכלכלית עוקבת אחרי ההתפתחויות המקומיות והעולמיות בתעשיית התיירות והמלונאות והשפעות כלכליות וביטחוניות עליהן, אוספת מידע בנושאים סטטיסטיים, מפרסמת מגמות על תעשיית התיירות ומטפלת במערך ההוצאות של המלונות במגמה להביא לחיסכון ולהתייעלות בנושאי ארנונה, תעריפי מים וחשמל, חסכון באנרגיה ועוד.

פעילות המחלקה מתמקדת בנושאים הבאים:

• ריכוז וועדת הכלכלה בראשות יו"ר הוועדה אבי דור, מנכ"ל רשת מלונות "פרימה"

• ייצוג ההתאחדות בפני גופים כלכליים, ממשלתיים וציבורים וכן בכנסת לגבי חקיקות בעלות השלכות כלכליות על המלונות

• בחינה מתמדת של מדיניות הסיוע השוטף למלונות

• הפקת דו"חות ועיבוד נתונים לגבי כניסות התיירים, לינות במלונות ותפוסות, פדיון המלונות ורווחיותם.

• יעוץ וסיוע בנושא מיסוי ומע"מ

• טיפול בסיוע למלונות במצבי משב

פנינה בן דוד

פנינה בן דוד

מנהלת מחלקה