Skip to main content

חדשנות

חדשנות

חזון התאחדות המלונות בתחום החדשנות הינו הנגשה ועזרה למלונות לממש חדשנות טכנולוגית בכדי למקסם הצלחתם ומקביל למקסם חוויית לקוח.

כיום חידושים טכנולוגיים נכנסים יותר ויותר לשימוש בתעשיית המלונאות והתיירות בכלל וניכר כי השקעה טכנולוגית וייעול תהליכים יגדילו את תפוקת המלונות, יקטינו את עלויותיהם, ויוסיפו ערך לשירותים ולמוצרים המוצעים ללקוחותיהם. התאחדות המלונות שמה לה למטרה לעזור למלונות למקסם את הצלחתם בנושא זה דרך הכרת הפתרונות הטכנולוגיים בארץ ובעולם ונגשתם לבתי המלון ע"פ צרכיהם באופן מבוקר ויעיל. המפתח לחדשנות מוצלחת הוא להיות "ממוקד תוצאות". לשפר את תוצאות המלונות בנקודות מרכזיות על ידי התמקדות בהבנת האתגרים של המלונות ומקביל יישום של טכנולוגיה מתקדמת שתתרום לפתרונם.

הפעילויות שלנו