Skip to main content

החברה הכלכלית

החברה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל בע"מ

החברה הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל בע"מ הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של התאחדות המלונות בישראל. משנת 2007 ועד היום, פיתחה החברה תחומי פעילות בתחומים חדשים כגון התייעלות אנרגטית, אבטחת מידע בשימוש בכרטיסי אשראי, חיסכון במים, גיוס ספקים, הפקת כנסים מקצועיים, ימי עיון בתחומים שונים ועוד.

מטרת החברה הינה להעניק ערך מוסף למלונאים החברים בהתאחדות באמצעות הוזלת העלויות של המוצרים והשירותים אותם צורכים המלונאים, לצד איתור טכנולוגיות חדשניות, מוצרים ושירותים חדשים, זאת על ידי מספר דרכי פעולה:

  • לחברה מספר כלים פרסומיים: אתר המלונאים/החברה הכלכלית, פרסום במגזין מלונאים אשר מופץ כארבע פעמים בשנה, הופעה ותצוגה בוועידת המלונאים ו/או באירועים של המלונאים, משלוח ניוזלטר לחברי ההתאחדות וכמו כן, החברה עורכת כנסים מקצועיים במגוון תחומים ובינהם: Hotel Desgin , פורום המלונאיות, כנסים למנהלי אחזקה/רכש, מגמות חדשות במלונאות ועוד.
רומי גורודסקי

רומי גורודסקי

סמנכ"לית התאחדות המלונות